top of page
Onderwijs

Onderwijs

Taal-en Cultuuronderwijs

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Düsseldorf en omstreken wonen, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of België. Om de aansluiting met het Nederlands/Belgisch onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal, ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

 

Het onderwijs op De Oranje Leeuw sluit aan op de belevingswereld van de kinderen, rekening houdend met de kerndoelen en referentieniveaus die door het Ministerie van OCW in Nederland zijn gesteld. Dit betekent dat onze leerlingen hetzelfde taal- en cultuuronderwijs krijgen als leerlingen in Nederland.

 

Naast taalonderwijs staat cultuuronderwijs op de Oranje Leeuw ook hoog in het vaandel. We streven ernaar dat onze leerlingen na groep 8 niet alleen taalvaardig zijn, maar ook een diepere verbinding hebben met de Nederlandse cultuur.

Leeskaart

Als onderdeel van het lesprogramma organiseren wij 2 keer per jaar een cultuurdag. Voorbeelden van de thema's van cultuurdagen uit de afgelopen jaren:

  • Nederlands Openluchtmuseum

  • Nederlandse schilders

  • Bezoek aan een kasteel in Nederland

  • Beroepen en werk

 

De leerprestaties van onze leerlingen worden periodiek geëvalueerd door middel van het afnemen van methodegebonden- en Cito toetsen. De Oranje Leeuw is in 2019 geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs.

Lestijden & locatie

De lessen van De Oranje Leeuw vinden elke donderdagmiddag plaats in het stadsdeel Kaiserswerth in Düsseldorf. Wij mogen gebruik maken van de leslokalen van de ISD (International School of Düsseldorf).

 

  •  Groep 1 en 2 hebben les van 16:15 tot 18:15 uur

  •  Groep 3 t/m 8  hebben les van 16:15 tot 19:00 uur

 

Tussen de lessenactiviteiten hebben de leerlingen een gezamelijke pauze. Wij streven ernaar om lekker buiten op het plein te spelen en een meegebracht gezond tussendoortje te eten en drinken. 

Groep 1 - 2

In groep 1 en 2 ligt het accent op het uitbreiden van de woordenschat, mondeling taalgebruik, beginnende geletterdheid, het aanleren van begrippen, begrijpend luisteren en de Nederlandse cultuur. Het doel is om de leerlingen op een speelse wijze vaardig te laten worden in de Nederlandse taal. Dit wordt gedaan aan de hand van thematisch werk. Per aantal weken zal er een nieuw thema aan bod komen. Tijdens de lessen worden vervolgens allerlei activiteiten gepland zoals: voorlezen, kringgesprekken, zingen, video's bekijken en bespreken, werkbladen maken, knutselen, taalspelletjes enzovoorts. Aan het einde van groep 2 zullen de kinderen al een start maken met de methode 'Veilig Leren Lezen'.

Groep 3 - 4

Ein Brettspiel

In groep 3 starten kinderen met lezen en schrijven via 'Veilig leren lezen', met 10 kernen per jaar. Structureerwoorden helpen bij het aanleren van klanken en letters. Naast spelling en woordenschat is lezen een focus, inclusief leesbeleving en motivatie. Jaarlijks is er een leesproject en regelmatige voortgangsbeoordeling.

 

Vanaf groep 4 gebruiken we 'Taal Actief 4' naast Veilig Leren Lezen. Thema's behandelen nieuwe taalbegrippen en spellingsregels, afgesloten met toetsen. Stap voor stap worden leerlingen zelfstandiger en starten rond februari met 'Begrijpend lezen'. Nederlandse culturele evenementen worden op een boeiende manier geïntegreerd.

kind op school
Eine Blume
kind maakt huiswerk

Groep 5 - 6

Ball Spiel für kinder

In groep 5 en 6 nemen de kinderen meer verantwoordelijkheid en volgen ze de methode 'Taal Actief 5'. We besteden elke week aandacht aan taal, woordenschat en spelling, met vier weken gewijd aan een specifiek thema, afgesloten met een toets en dictee.

 

We integreren wekelijks 'Begrijpend lezen'. Schrijfopdrachten krijgen meer nadruk, en in groep 5 en 6 maken en bespreken leerlingen ook werkstukken. Naast taal ligt de focus op zelfstandigheid en schrijfvaardigheid.

Groep 7 - 8

In de bovenbouw blijven de leerdoelen van ‘Taal Actief 4’ essentieel. Naast spelling, woordenschat en taalverkenning, leggen we nadruk op schrijf- en presentatievaardigheden. Cultuuronderwijs omvat feestdagen, vaderlandse geschiedenis, topografie en jeugdliteratuur in ons curriculum. In groep 7 en 8 gebruiken we de methode '(neder)Land in zicht', verrijkt met beeld- en tekstmateriaal.

Gesprekken over culturele diversiteit en identiteitsontwikkeling staan centraal, omdat het feit dat ze in een ander land opgroeien dan familiegenoten of een andere achtergrond hebben dan vriendjes  deze kinderen bezighoudt.

ein spiel für kinder
Op 3 leer niveaus
bottom of page